Gwarancja

motyw_kolko1. Wszystkie zegarki mechaniczne oferowane przez POLPORA Manufaktura są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Od dnia zakupu, na części mechaniczne zegarka udzielana jest 24-miesięczna gwarancja. Gwarancja jest ważna jedynie wówczas, gdy przedłożona zostanie plastikowa karta gwarancyjna, prawidłowo wypełniona i podpisana przez autoryzowany punkt sprzedaży. Wykonanie usługi gwarancyjnej nie wydłuża okresu gwarancji.

3. Gwarancja nie obejmuje zarysowań szkiełek i koperty, naturalnego zużycia paska czy innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania. Wywołanych np. wpływem wysokich temperatur, wstrząsami, upadkiem, oddziaływaniem pola magnetycznego, kontaktem z detergentami, kosmetykami, itp. 

4. Wodoszczelność gwarantowana jest jedynie wówczas, gdy nie są uszkodzone poniższe elementy: szkiełko/-a, dekiel, koronka i zamontowane uszczelki. Zgodnie z obowiązującymi normami DIN i skalą wodoszczelności, oznaczenia na czasomierzach należy interpretować w następujący sposób:
a) 50m / 5ATM zegarek optymalnie przystosowany do użytku w typowych codziennych sytuacjach: zachlapanie wodą, kąpiel pod prysznicem oraz pływanie. Nie wolno nurkować. Po zakończeniu pływania czasomierz należy przepłukać słodką wodą. Nie należy operować koronką, gdy zegarek jest mokry.
b) 30m / 3ATM – zegarek odporny jest na przypadkowe zachlapanie, np. deszcz, mycie rąk i naczyń; nie wolno z nim pływać. Nie należy operować koronką, gdy zegarek jest mokry.

5. Samowolne naprawy lub otwarcie koperty przez osoby nieuprawnione powoduje utratę gwarancji.

6. Wszelkie usterki objęte gwarancją zostaną usunięte przez autoryzowany punkt obsługi serwisowej w terminie do 28 dni roboczych od dostarczenia do w/w punktu. Po tym okresie czasu, zegarek zostanie odesłany na wskazany przez klienta adres na terenie kraju zakupu. Koszty przesyłki i ubezpieczenia na terenie kraju przejmuje POLPORA. Klient dostarcza zegarek do punktu obsługi serwisowej.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia zegarka z winy użytkownika, wszelkie koszty transportu i związanych z procesem reklamacji procedur pokrywa klient.

8. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Państwową Inspekcję Handlową lub sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.