Konserwacja

motyw_tech_wahnikPodstawowe czynności wykonywane podczas przeglądu czasomierza:

– Sprawdzenie stanu koperty i paska
– Demontaż werku
– Sprawdzenie działania wychwytu i balansu
– Sprawdzenie mechanizmu naciągowego
– Sprawdzenie funkcjonowania mechanizmu wskazań
– Sprawdzenie działania kalendarza
– Sprawdzenie stanu przekładni zębatych
– Całkowite rozłożenie mechanizmu
– Czyszczenie wszystkich części
– Kontrola wszystkich części pod kątem zużycia
– Wymiana części uszkodzonych i zużytych
– Złożenie mechanizmu
– Naoliwienie i nasmarowanie wszystkich części
– Nasmarowanie mechanizmu naciągowego
– Naoliwienie elementów mechanizmu wskazań
– Ustawienie i regulacja balansu oraz regulacja chodu
– Kontrola wszystkich funkcji werku
– Kontrola wyniku dokładności chodu
– Kontrola rezerwy chodu
– Kontrola i wymiana wszystkich uszczelek
– Montaż werku do koperty
– Kontrola wodoszczelności
– Kontrola dokładności chodu i kontrola funkcji
– Ewentualne wypolerowanie koperty i zapięcia (opcja)
– Ewentualna wymiana paska (opcja)
– Kontrola ostateczna zegarmistrza
– Przekazanie do wysyłki

W zależności od modelu i rodzaju mechanizmu, niezbędne mogą być dodatkowe czynności.